کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

شرح چهل حديث( اربعين حديث )/ مولف روح الله خميني

شماره راهنما : BP143/9/ 42الف8خ/1371
شماره ثبت : 9870
نویسنده: خميني ، روح الله
موضوع : اربعينات -- قرن
ناشر: موسسه تنظيم و نشر
سال انتشار: 1371
عنوان اصلی (لاتین) :
رده بندی کنگره: aBP143/9/خ 8الف 42