کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر فاطمه سياح / ويراستار اميدقنبري .

شماره راهنما : CT203/ف28م3 48.ج 1383
شماره ثبت : 9656
موضوع : سرگذشتنامه -- مجموعه ها.
مترجم : قنبري ، اميد ، ويراستار.
ناشر: تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1383.
سال انتشار: 1383
مشخصات ظاهری: aهجده، 183ص.c : مصور، نمونه ، عکس .
عنوان اصلی (لاتین) : پشت جلد به انگليسي :
رده بندی کنگره: aCT203/ف28م3 48.ج 1386
رده بندی دیویی: 920/02
شماره کتابخانه ملی: 8510963