کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

زندگي نامه و خدمات علمي و فرهنگي دکتر محمدحسن لطفي

شماره راهنما : 28ف/CT 203م 3 ج . 3
شماره ثبت : 9611
موضوع : سرگذشتنامه -- مجموعه ها.
ناشر: تهران : انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، 1385.
سال انتشار: 1385
مشخصات ظاهری: aهجده ، 18 ص.c : مصور.
عنوان اصلی (لاتین) : پشت جلد به انگليسي :Biography & academi lif o Dr. M. Hassan Lotf.
رده بندی کنگره: 28ف/CT203م 3 ج . 3
رده بندی دیویی: 920/02
شماره کتابخانه ملی: 8510710