کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

نگرشي موضوعي بر وصيت نامه/ امام خميني

شماره راهنما : DSR/1574/ 6و/1389
شماره ثبت : 8542
نویسنده: خميني ، روح الله 1279 - 1368
ناشر: تهران : موسسه تنظيم و نشر آثار
سال انتشار: 1389
عنوان اصلی (لاتین) :
رده بندی کنگره: aDSR1574/و6
رده بندی دیویی: 955/0842
شماره کتابخانه ملی: 7810326