کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

A concise companion to postcolonial literature / edited by Shirley Chew and David Richards .

شماره راهنما : PR/9080/ C595/2010
شماره ثبت : 8369
نویسنده: Chew, Shirley; Richards, David
موضوع : Commonwealth literature (English) --History and criticism. Postcolonialism in literature.
ناشر: Wiley
سال انتشار: 2010