کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

The life and adventures of Nicholas Nickleby / by Charles Dickens ; with illustrations by ‏Phiz

شماره راهنما : PR/4565/ A1/1995
شماره ثبت : 8084
نویسنده: Dickens, Charles
ناشر: Wordsworth classics
سال انتشار: 1995