کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

تحرير الوسيله:رساله نوين ج4 مسائل سياسي و حقوقي

شماره راهنما : BP183/9 5ر8خ
شماره ثبت : 7568
نویسنده: خميني،روح الله
موضوع : حکومت
مترجم : بي آزار شيرازي،عبدالکريم
ناشر: انجام كتاب