کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

صحيفه انقلاب:وصيت نامه سياسي الهي امام خميني

شماره راهنما : DSR1574 6026و
شماره ثبت : 7544
نویسنده: خميني،روح الله
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سال انتشار: