کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

شرح حديث جنود عقل و جهل

شماره راهنما : BP145 8خ902ج
شماره ثبت : 4844
نویسنده: خميني،روح الله
ناشر: موسسه تنظيم ونشر اثار امام
سال انتشار: 1381