کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

سي و دو هزار سال هنر:تاريخ هنر،نقاشي،پيکرتراشي،معماري

شماره راهنما : N/5300/ 9س2ه/1382
شماره ثبت : 4788
نویسنده: هارت،فردريک
موضوع : معماري-مرجع
مترجم : موسي اکرمي و ديگران
ناشر: نشرپيكان
سال انتشار: 1382