کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

ديوان امام:مجموعه اشعار

شماره راهنما : PIR8040 9د99م
شماره ثبت : 4569
نویسنده: خميني،روح الله
موضوع : شعر
ناشر: موسسه نشر اثار امام خميني