کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

پنج اس( 5s) نظام آراستگي و زيباسازي و مديريت رنگ/ رحيم عربيان

شماره راهنما : NA/ 2115/5/ 4ع9ر/1387
شماره ثبت : 360
نویسنده: عربيان، رحيم
موضوع : رنگ در تزئين داخلي-جنبه هاي روانشناسي-پنج اس--5S
ناشر: رهپويان خرد
سال انتشار: 1387
عنوان اصلی (لاتین) :
رده بندی کنگره: BF789 4ع9ر