کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

آن جا که عقل حاکم است : چگونه مي توان با تغيير در شيوه تفکر، شيوه احساس را تغيير داد( کتاب راهنماي شناخت درماني براي درمانگران و درمان جويان) / مولفان دنيس گرين برگر، کريستين پدسکي ؛ با مقدمه ارن.ت.بک؛ ترجمه همراه با افزوده ها حبيب الله قاسم زاده.

شماره راهنما : RC/489/ 4گ9ش/1397
شماره ثبت : 14173
نویسنده: مولفان دنيس گرين برگر، کريستين پدسکي
موضوع : روانشناسي- شناخت درماني- اختلالات عاطفي- درمان
مترجم : قاسم زاده، حبيب الله
ناشر: تهران: ارجمند، 1390.
سال انتشار: 1397
شماره کتابخانه ملی: 2430518