کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

عشق هرگز کافي نيست : شيوه هاي نو براي حل مشکلات زناشويي و خانوادگي براساس شناخت درماني / آرون تي بک ؛ برگردان مهدي قراچه داغي .

شماره راهنما : HQ/734/ 5ع8ب/1397
شماره ثبت : 14171
نویسنده: Beck, Aaron T بک، آرون
موضوع : زناشويي -- جنبه هاي روانشناسي . زناشويي -- روابط. اختلاف بين اشخاص . شناخت درماني .
مترجم : قراچه داغي ، مهدي ، 1326 - ، مترجم
ناشر: تهران : ذهن آويز ، 1386.
سال انتشار: 1397
مشخصات ظاهری: aپانزده ، 393ص.
عنوان اصلی (لاتین) : عنوان اصلي : Love is never enough: how couples can overcome misunderstandings, resolve ... .
رده بندی کنگره: aHQ734/ب 8ع 5 1386
رده بندی دیویی: 646/78
شماره کتابخانه ملی: 1158643