کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

تمرين هاي مصاحبه و تشخيص باليني براي روانشناسان و مشاوران /تاليف پرل اس. برمن، سوزان شاپلند ؛ ترجمه زينب السادات کمالي و ... [و ديگران].

شماره راهنما : RC/466/ 8ت4ب/1396
شماره ثبت : 14169
نویسنده: تاليف پرل اس. برمن، سوزان شاپلند
موضوع : روانشناسي-مشاوره بهداشت رواني- مسائل¬ تمرين ها و غيره- روان درماني -- مسائل، تمرين ها و غيره- مهارت هاي باليني-
مترجم : ترجمه زينب السادات کمالي ، سميه قياسي، عاطفه زريابي و زهره سجودي
ناشر: تهران : کتاب ارجمند
سال انتشار: 1396
عنوان اصلی (لاتین) :
رده بندی کنگره: aRC466/ب4ت8 1392
رده بندی دیویی: 616/8914076
شماره کتابخانه ملی: 3194682