کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

 

 جزئیات سند

 

من و جز من/ غلامحسين ابراهيمي ديناني

شماره راهنما : BBR/55/ 2الف85ع/1394
شماره ثبت : 11161
نویسنده: ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، 1313 -
موضوع : شناخت فلسفه- نسبيت فلسفه- حرکت جوهري
ناشر: موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران
سال انتشار: 1394