کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   
لیست کتب افزوده شده به کتابخانه دی ماه 1398

 

ليست کتب افزوده شده به کتابخانه دي 1398

 


نام نويسنده

عنوان/ مولف/ مترجم

ردیف


Andrew, Rachel راشل اندرو

101 نکته و ترفند براي استفاده از CSS در طراحي وب/ راشل اندرو ؛ ترجمه اميرعباس عبدالعلي.

1


بلوکباشي ، علي ، 1314 -

از ايران چه مي دانم؟/ 124 : شب يلدا / علي بلوکباشي.

2


حسابي، ايرج ( بر اساس زندگي پروفسور محمود حسابي)

استاد عشق ( نگاهي به زندگي و تلاش هاي پروفسور سيد محمود حسابي/ ايرج حسابي

3


سبحاني، جعفر

اصول فقه 1: ترجمه و شرح کامل الوسيط في اصول الفقه : کتاب درسي حوزه هاي علميه و دانشگاهها: تاليف آيت الله جعفر سبحاني/ ترجمه و شرح عباس زراعت.

4


سبحاني، جعفر

اصول فقه2: ترجمه و شرح کامل الوسيط في اصول الفقه کتاب درسي حوزه هاي علميه و دانشگاهها: تاليف آيت الله جعفر سبحاني / ترجمه و شرح عباس زراعت.

5


سبحاني، جعفر

اصول فقه3: ترجمه و شرح کامل الوسيط في اصول الفقه: کتاب درسي حوزه هاي علميه و دانشگاهها : تاليف آيت الله جعفر سبحاني/ترجمه و شرح عباس زراعت

6


سبحاني، جعفر

اصول فقه4: ترجمه و شرح کامل الوسيط في اصول الفقه : کتاب درسي حوزه هاي علميه و دانشگاهها : تاليف آيت الله جعفر سبحاني/ترجمه و شرح عباس زراعت

7


علي آبادي ، علي ، 1324 -

ايجاد و اسقاط تعهدات ناشي از عقد در حقوق اسلامي / تاليف علي علي آبادي .

8


عباس زراعت، حميد رضا حاجي زاده

آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران/ عباس زراعت، حميد رضا حاجي زاده.

9


فراهاني ، ابوالفضل ، 1343 -؛ شعباني مقدم، کيوان

آمادگي جسماني و تندرستي/ تاليف ابوالفضل فراهاني و کيوان شعباني مقدم،

10


جعفرنژاد قمي ، عين الله ، 1339 -

آموزش گام به گام PHP/ تاليف عين الله جعفرنژاد قمي.

11


زراعت ، عباس ، 1344 -

آيين دادرسي کيفري ايران با تکيه بر اصول و قواعد / عباس زراعت.

12


عباس زراعت، مونا استادي، فاطمه فلاح نژاد

آيين دادرسي مدني/ عباس زراعت، مونا استادي، فاطمه فلاح نژاد.

13


صدري ، سيدمحمد، 1342 -

بنياد استدلال در حقوق اسلامي: اصول فقه 1 /مولف محمد صدري.

14


فورد، دبي Ford,Debbie

پاک سازي آگاهي : برنامه اي در بيست و يک روز براي ارتباط با مقصود جان/دبي فورد ؛ [مترجم] فرناز فرود .

15


صدري ، سيدمحمد، 1342 -

پديداري و پايداري فقه هزار و چهارصد ساله/ تاليف سيد محمد صدري.

16


مودب پور، مرتضي ، 1337-

پريچهر / م . مودب پور.

17


اسدي، داريوش، 1347 -

تجارت الکترونيکي راهبردي/ تاليف داريوش اسدي.

18


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه متون فقه (3) رشته حقوق: وصيت، ميراث/ تاليف محمد صدري.

19


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه متون فقه (4) رشته حقوق: قضا، شهادات، حدود، قصاص، ديات/ تاليف محمد صدري.

20


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 1 رشته الهيات : جهاد، امر به معروف، کفارات، نذر، قضا، شهادات، وقف، عطيه/ تاليف سيدمحمد صدري.

21


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 2 رشته الهيات التجاره، الدين، الرهن/ تاليف سيدمحمد صدري.

22


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 3 رشته الهيات: حجر، ضمان، حواله، کفالت و .../ تاليف سيدمحمد صدري.

23


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 4 رشته الهيات: مسابقه و تيراندازي، جعاله، وصيت و.../ تاليف سيدمحمد صدري.

24


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 5 رشته الهيات النکاح، الطلاق، خلع و مبارات، ظهار، ايلاء، لعان/ تاليف سيدمحمد صدري.

25


شهيد اول ، محمدبن مکي ، شهيد ثاني ، زين الدين بن علي ، 966 - 911ق .

ترجمه و شرح کامل تحريرالروضه في شرح اللمعه: فقه 6 رشته الهيات: حدود، قصاص و ديات (ديه ها)/ تاليف سيدمحمد صدري.

26


سپهري ، پريدخت ، 1309 -، گردآورنده

جاي پاي دوست : گردآوري نامه هاي دوستان سهراب سپهري / به کوشش پريدخت سپهري.

27


شارلوت برونتهBrontث, Charlotte

جين اير: متن کامل / شارلوت برونته ؛ ترجمه محمدتقي بهرامي حران

28


صالحي کوشا، محمد، - 1328

چگونه آرامش به دست آوريم؟ / تاليف محمدصالحي کوشا

29


علي بن حسين (ع)، امام سجاد ، 38 - 94ق

حقوق از ديدگاه امام سجاد علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام "شرح رساله الحقوق "/ مولف قدرت الله مشايخي

30


معين، محمدرضا، 1352 -؛ زراعت، عباس

حقوق کار ج.1/ مولفين محمدرضا معين، عباس زراعت.

31


کيوان شعباني مقدم، حميد رضا طاهري، بهرام يوسفي

حقوق ورزشي/ مولفين کيوان شعباني مقدم، حميد رضا طاهري، بهرام يوسفي.

32


صدري ، سيدمحمد، 1342-

درآمدي بر فقه: آشنايي با فقه با تکيه بر چگونگي شکل گيري و تطورات فقه معاملات/ تاليف سيد محمد صدري.

33


سيدا، محمد، 1347 -

دوازده گام تا ارتباط موثر / نويسنده محمد سيدا.

34


Ford,Debbie فورد، دبي

راز سايه : داستان زندگي تان را از نو بنويسيد./دبي فورد ؛ مترجم فرزام حبيبي اصفهاني

35


دوموريه، دفنه Dumaurier, Daphne

ربه کا/ دافنه دوموريه ؛ ترجمه حسن شهباز

36


صدري ، سيدمحمد، 1342 -

رهيافتي به اصول عمليه يا ادله فقاهتي: اصول فقه 2 /مولف محمد صدري.

37


سيدرضي ، حسن ، - 1319

زبان ماشين و اسمبلي و کاربرد آن در کامپيوترهاي شخصي با بيش از 320 مثال .../ تاليف حسن سيدرضي

38


صنيعي ، پرينوش

سهم من / نوشته پرينوش صنيعي .

39


وکيلي ، شهره ، 1325-

شب عروسي من / شهره وکيلي ؛ ويراستار ارمغان جزايري .

40


محمدي ، علي ، 1337- ، شارح.( بر اساس کتاب محمدرضا مظفر)

شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر ج. 1/ علي محمدي .

41


محمدي ، علي ، 1337- ، شارح.( بر اساس کتاب محمدرضا مظفر)

شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر ج. 2/ علي محمدي .

42


محمدي ، علي ، 1337- ، شارح.( بر اساس کتاب محمدرضا مظفر)

شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر ج. 3/ علي محمدي .

43


محمدي ، علي ، 1337- ، شارح.( بر اساس کتاب محمدرضا مظفر)

شرح اصول فقه استاد محمدرضا مظفر ج. 4/ علي محمدي .

44


انصاري ، مرتضي بن محمدامين ، ق 1281 - 1214

کتاب المکاسب ( البيع )/ تاليف شيخ مرتضي انصاري.- ترجمه و شرح عباس زراعت.

45


Bruce, Betsy بتسي بروس

کتاب آموزشي ] Dream weaver MX 2004 2004دريم ويور ام . ايکس ]/ [بتسي بروس ]؛ مترجم شيرين براتيون

46


فيليپ کرمن Kerman, Phillip

کتاب آموزشي ]FLASH MXفلش . ام . ايکس ]/ [فيليپ کرمن ]؛ مترجم شيرين براتيون

47


پريسا کرم رضايي و سوسن اصيلي

کتابخانه مرکزي و مرکز اسناد دانشگاه تهران: گذشته و حال/ تاليف پريسا کرم رضايي و سوسن اصيلي

48


فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله

کنزالعرفان في فقه القرآن { آيات الاحکام رشته حقوق: مکاسب، بيع، دين ،... / تاليف فاضل مقداد، مقدادبن عبدالله.- ترجمه و شرح عباس زراعت .

49


شل سيلوراستاين Silverstein, Shell

گزيده ترانه هاي شل سيلوراستاين؛ پاهاي کثيف (متن دوزبانه، قطع جيبي) / شل سيلوراستاين ؛ ترجمه عليرضا برادران

50


شل سيلوراستاين Silverstein, Shell

گزيده ترانه هاي شل سيلوراستاين؛ غول دريايي(متن دو زبانه،قطع جيبي) / شل سيلوراستاين ؛ ترجمه عليرضا برادران

51


صدري ، سيدمحمد، 1342 -

مبادي اصول: رشته الهيات و معارف اسلامي/ تاليف سيد محمد صدري.

52


صدري ، محمد

مبادي فقه و اصول (رشته الهيات)/مولف محمد صدري.

53


اس. ديويد پروميسلو

مباني رياضيات آکچوئرال ج. 1/ نويسنده اس. ديويد پروميسلو؛ مترجم ميرمهدي سيداصفهاني؛ با همکاري زهرا شمس اسفندآبادي، سيدحسين سيد اصفهاني.

54


صدري، سيدمحمد

متون فقه 1: عقود معين در لمعه: متاجر ( تجارت)، اجاره ، وکالت/ سيدمحمد صدري

55


صدري، سيدمحمد

متون فقه 2: حقوق خانواده در لمعه: نکاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان/ سيدمحمد صدري

56


محبي مقدم، علي اکبر، 1356 -

مدل تعالي سازماني EFQM تکنيک ها و رويکردهاي اجرايي/نگارنده علي اکبر محبي مقدم.

57


لقمان کشاورز و ابوالفضل فراهاني

مديريت سازمان هاي ورزشي/ تاليف لقمان کشاورز و ابوالفضل فراهاني.

58


پايک، جان؛ بارنز، ريچارد

مديريت کيفي جامع در عمل / جان پايک و ريچارد بارنز؛ ترجمه محمدحسين سليمي

59


مهربان ، رضا، 1327-

مديريت کيفيت جامع : روش اجرايي پياده سازي مديريت کيفيت جامع / رضا مهربان ؛ ويراستار غلامرضا ملک زاده .

60


اصغرزاده، محمدرضا، 1360 -

مرجع سيستم عامل مکينتاش نسخه اسنوالئوپارد + CD/ تاليف محمدرضا اصغرزاده.

61


هارت -ديويس ، گاي Hart-Davis, Guy

مرجع کامل سيستم عامل مکينتاش / گاي هارت-ديويس ؛ ترجمه و تاليف محمدرضا اصغرزاده.

62


صدري، محمد

معاملات الکترونيک: مباني، ماهيت و مشروعيت/ تاليف محمد صدري.

63


چانگ ، کاي لاي ؛ ايت سهليه، فريد -

نظريه مقدماتي احتمال و فرايندهاي تصادفي و مقدمه اي بر رياضيات مالي / کاي لاي چانگ، فريد ايت سهليه ؛ ترجمه محمدقاسم وحيدي اصل، ابوالقاسم ميامئي.

64


فراهاني. ابوالفضل ؛ شعباني مقدم، کيوان

ورزش براي کودکان و نونهالان/تاليف کيوان شعباني مقدم، ابوالفضل فراهاني.

65

                                                                                            

 

 

بازگشت