کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد: www.semanta.ir

 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد:   

 

دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ( در صورت اخذ واحد پایان نامه) می توانند از طریق ثبت نام در

سامانه ی مقاله ها و نسخه های تمام متن الکترونیکی کشور(سمنتاک) ، حداکثر تا 5 مقاله بصورت رایگان دریافت نمایند

 

 

بازگشت