کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 880           صفحه 1 از  30

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
1-699/ارشد/صنعتي/توليد 1396 پناهي، شبنم توسعه و حل مسئله جمع آوري- جداسازي قطعات در زنجيره تامين معکوس در شرايط عدم قطعيت + CD
67-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1390 محمدي، منصوره شناسايي عوامل آميخته بازاريابي خدمات در ترغيب مشتريان به استفاده از بانکداري الکترونيک و سيار(مطالعه موردي: بانک هاي خصوصي سطح شهر همدان)
34-1/ارشد/بازرگاني/مالي 1388 شهميرزادي،مرضيه انتخاب پرتفوي مناسب جهت کاهش ريسک غيرسيستماتيک در بورس اوراق بهادار تهران
35-1/ارشد/فناوري اطلاعات 1386 خليل زادگان اصل، ارمغان سنجش آمادگي تکنولوژيکي استفاده کنندگان از تلفن همراه در مقايسه با ساير افراد جامعه جهت استفاده از خدمات الکترونيک در شهر تهران
36-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 شهرکي،ناصر بررسي عملکرد بازارچه هاي مشترک مرزي
37-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 شباني خفري،غلامرضا بررسي تاثير سيستم توزيع و فروش بر مبناي سفارش(Presale)بر رضايت خرده فروشان (مطالعه موردي زمزم تهران)
1-38/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 آريانا،حميدرضا عوامل تاثيرگذار بر فروش تابلوهاي نقاشي نوگرا در نگارخانه هاي شهر تهران و ارائه الگوي بهينه فروش
1-39/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 آزاد،مريم شناسايي و بررسي عوامل موثر بر قصد خريد بيمه الکترونيک در شهر تهران
1-40/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1388 هاشم،مرتضي انتخاب مناسبترين شيوه ورود و توزيع محصولات دارويي ايران در بازارهاي خارج
1-41/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 دهقاني،سميرا بررسي روابط ساختاري ميان تصوير مقصد گردشگري،رضايت مندي گردشگر و وفاداري او نسبت به ان منطقه(موردپژوهي:استان کردستان)
1-42/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 حسنخاني،زهرا بررسي اثر تاکتيکهاي تاثير گذاري مورد استفاده فروشندگان بر گروههاي مختلف خريداران در فرايند فروش شخصي(موردپژوهي:بيمه عمر شرکت سامان)
1-43/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 فياضي آزاد،فرناز بررسي جايگاه برند بانکها از ديدگاه مشتريان حقيقي ساکن شهر تهران با استفاده از تکنيک نقشه ادراکي(موردپژوهي:برند بانک هاي ملي و پارسيان)
1-44/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1389 صالحي،محمدحامد بررسي تاثير دانشکاران در استراتژي انتقال دانش در شرکت طبيعت زنده(با تاکيد بر نقش مديران)+CD
1-45/ارشد/حقوق 1389 رسولي،مصطفي بررسي جايگاه حقوق اساسي ملت در پرتو اصل 175 قانون اساسي
1-47/ارشد/ادبيات/انگليسي 1389 مذهب،محمدامين The Representation of Iran's Nuclear Issue in British Newspapers,Editorials,After the U.S PresidentialElection in 2008(تشريح موضوع هسته اي ايران در روزنامه ها و نشريات انگلستان پس از انتخابات رياست جمهوري امريکا در سال 2008)
1-5/ارشد/حقوق 1388 قدسي بروجني،فاطمه بررسي چگونگي مسئوليت ناشي از عيب توليد در حقوق ايران
6-1/ارشد/صنعتي/مالي 1388 مجد،احسان تعيين مدت زمان و هزينه بهينه ارائه وارانتي و قيمت بهينه فروش در محصولات شرکت صنايع ريخته گري ايران
1-7/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 وفا،مريم ارزيابي فرايندهاي مديريت دانش در وبلاگهاي دانشي و مقايسه آن در وبلاگهاي دانشي بانک هاي ايران و سازمان هاي برتر جهان
1-8/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 عباسي فساراني، معصومه مقايسه شرکتهاي فناوري اطلاعات در آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد اندازه سازمان
1-9/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 محمودآبادي،مليحه نقش جنسيت در پذيرش و استفاده از سيستمهاي يادگيري الکترونيکي با استفاده از مدل پذيرش فناوري
1-10/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1388 سلامتي شريف آباد، ميراندا بررسي تاثير شناخت از برند و روابط برند بر تصميم به خريدهاي فعلي و اينده مشتريان
11-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1387 جوهري،الهام بررسي مقايسه اي تاثير ارتباطات بازاريابي کنترل شده و کنترل نشده بر ارزيابي مصرف کنندگان از شرکتهاي خدماتي ( موردپژوهي: استفاده کنندگان از سيم کارت هاي اعتباري شرکت ايرانسل در شهر تهران)
1-12/ارشد/مديريت 1381 دهقان نيري،سعيد بررسي ارتباط عوامل ساختاري با سبکهاي رهبري در واحدهاي ستادي شرکت ملي گاز ايران
1-13/ارشد/بازرگاني/MBA 1382 يعقوبي نژاد،علي بررسي سازگاري ساختار جديد مناطق نفت خيز و فرهنگ سازماني حاکم بر ان
1-14 1376 آيت،قاسم بررسي علل عدم کارايي مراکز تحقيق و توسعه در صنايع کشور و مقايسه انها با مراکزR&Dصنعتي در کشورهاي پيشرفته صنعتي(تحقيق،گزارش)
1-15/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1386 قوامي،سارا بررسي رابطه بين ارزشهاي اخلاقي شرکتها و فرايند تصميم گيري اخلاقي فروشندگان انها
1-16/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1388 کرماني،علي بررسي شيوه هاي ورود به بازارهاي خارجي و تاثير ان بر صادرات سنگهاي تزييني+CD
17-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 سجادي،سحر ارزيابي تاثير امکانات فيزيکي و مکان(از اميخته بازاريابي خدمات)بر رضايت مشتريان در صنعت بانکداري؛مورد:بانک پارسيان
1-18/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 طهماسبي،مريم بررسي ويژگي بازارگرايي شرکتهاي ايراني و رابطه ان ويژگي ها با عملکرد انها از ديدگاه شاغلان شرکتها و صنايع غذايي و اشاميدني استان تهران
1-19/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 حسيني،مريم السادات بررسي ارتباط قابليتهاي بازاريابي با عملکرد شرکتها؛موردپژوهي: در صنعت مواد غذايي