کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 945           صفحه 1 از  32

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
1-699/ارشد/صنعتي/توليد 1396 پناهي، شبنم توسعه و حل مسئله جمع آوري- جداسازي قطعات در زنجيره تامين معکوس در شرايط عدم قطعيت + CD
67-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1390 محمدي، منصوره شناسايي عوامل آميخته بازاريابي خدمات در ترغيب مشتريان به استفاده از بانکداري الکترونيک و سيار(مطالعه موردي: بانک هاي خصوصي سطح شهر همدان)
1-5/ارشد/حقوق 1388 قدسي بروجني،فاطمه بررسي چگونگي مسئوليت ناشي از عيب توليد در حقوق ايران
6-1/ارشد/صنعتي/مالي 1388 مجد،احسان تعيين مدت زمان و هزينه بهينه ارائه وارانتي و قيمت بهينه فروش در محصولات شرکت صنايع ريخته گري ايران
1-7/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 وفا،مريم ارزيابي فرايندهاي مديريت دانش در وبلاگهاي دانشي و مقايسه آن در وبلاگهاي دانشي بانک هاي ايران و سازمان هاي برتر جهان
1-8/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 عباسي فساراني، معصومه مقايسه شرکتهاي فناوري اطلاعات در آمادگي پياده سازي مديريت دانش از بعد اندازه سازمان
1-9/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 محمودآبادي،مليحه نقش جنسيت در پذيرش و استفاده از سيستمهاي يادگيري الکترونيکي با استفاده از مدل پذيرش فناوري
1-10/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1388 سلامتي شريف آباد، ميراندا بررسي تاثير شناخت از برند و روابط برند بر تصميم به خريدهاي فعلي و اينده مشتريان
11-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1387 جوهري،الهام بررسي مقايسه اي تاثير ارتباطات بازاريابي کنترل شده و کنترل نشده بر ارزيابي مصرف کنندگان از شرکتهاي خدماتي ( موردپژوهي: استفاده کنندگان از سيم کارت هاي اعتباري شرکت ايرانسل در شهر تهران)
1-12/ارشد/مديريت 1381 دهقان نيري،سعيد بررسي ارتباط عوامل ساختاري با سبکهاي رهبري در واحدهاي ستادي شرکت ملي گاز ايران
1-13/ارشد/بازرگاني/MBA 1382 يعقوبي نژاد،علي بررسي سازگاري ساختار جديد مناطق نفت خيز و فرهنگ سازماني حاکم بر ان
1-14 1376 آيت،قاسم بررسي علل عدم کارايي مراکز تحقيق و توسعه در صنايع کشور و مقايسه انها با مراکزR&Dصنعتي در کشورهاي پيشرفته صنعتي(تحقيق،گزارش)
1-15/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1386 قوامي،سارا بررسي رابطه بين ارزشهاي اخلاقي شرکتها و فرايند تصميم گيري اخلاقي فروشندگان انها
1-16/ارشد/بازرگاني/بازاريابي/بين الملل 1388 کرماني،علي بررسي شيوه هاي ورود به بازارهاي خارجي و تاثير ان بر صادرات سنگهاي تزييني+CD
17-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 سجادي،سحر ارزيابي تاثير امکانات فيزيکي و مکان(از اميخته بازاريابي خدمات)بر رضايت مشتريان در صنعت بانکداري؛مورد:بانک پارسيان
1-18/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 طهماسبي،مريم بررسي ويژگي بازارگرايي شرکتهاي ايراني و رابطه ان ويژگي ها با عملکرد انها از ديدگاه شاغلان شرکتها و صنايع غذايي و اشاميدني استان تهران
1-19/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 حسيني،مريم السادات بررسي ارتباط قابليتهاي بازاريابي با عملکرد شرکتها؛موردپژوهي: در صنعت مواد غذايي
1-20/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1387 محسني،مرضيه بررسي تاثير خصوصيات ادراک شده از توصيه کننده تبليغات افواهي بر انتخاب برند محصولات غذايي(موردپژوهي:رده محصول سوسيس در بين دانشجويان دانشگاه الزهرا)
1-21/ارشد/حسابداري 1388 جعفري نوش آبادي،محمد توان پيش بيني فزاينده جريان هاي نقدي آتي در مدلهاي مبتني بر اقلام تعهدي
1-22/ارشد/فناوري اطلاعات 1388 عليزاده،سميه بررسي عوامل موثر در انتقال فناوري پزشکي از راه دور در ايران
23-1/ارشد/صنعتي/توليد 1387 اميرخاني،حامد اثر اجراي مهندسي مجدد در عملکرد شرکت مخابرات استان اصفهان(جهت دستيابي به معيارهاي مناسب در سطح کلاس جهاني)
1-24/ارشد/صنعتي 1385 اژدر،محمد بررسي و تحليل اثر تکنيک SMED در کاهش زمان هاي راه اندازي ماشين الات در واحد صنعتي PE کارخانه توليد لوله و پوشش سلفچگان
25-1/ارشد/صنعتي/توليد 1387 احمدي،مصطفي ارزيابي ميزان ناب بودن صنعت خودرو در ايران و ارائه راهکار مناسب
26-1/ارشد/صنعتي/توليد 1387 ابوحمزه،محمد بررسي و ارائه سيستم کنترل موجودي و برنامه ريزي سفارشات مواد و قطعات براي کارخانجات اداره کل نگهداري واگنهاي مسافري شرکت رجا
27-1/ارشد/صنعتي/توليد 1388 سراجان،ناصر بررسي تاثير بکارگيري فناوري CAD/CAM/CAE بر بهبود عملکرد سيستم توليد سفارشي؛مطالعه موردي:صنعت قطعه و قالبسازي استان تهران
28-1/ارشد/فناوري اطلاعات 1387 حاجي صادقي،بهناز بررسي ميزان آمادگي پياده سازي سيستم BPM در سازمانها(مورد:شرکت برق منطقه اي تهران)
1-29/ارشد/مديريت دولتي 1386 اکباتاني،مجيد بررسي رابطه هوش هيجاني با عملکرد کارکنان نهاد رياست جمهوري
30-1/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1387 فراهاني،اکرم تاثير ساختار پيام و درگيري در اثربخشي تبليغات تلويزيوني؛موردکاوي:تبليغات راهنمايي و رانندگي
1-31/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1387 احمدي بهاروند،آسيه بررسي رابطه بين وفاداري نگرشي و رفتاري مصرف کنندگان خميردندان در شهر تهران
1-32/ارشد/بازرگاني/بازاريابي 1388 شبابي،محمدرضا شناسايي عوامل مرتبط با رفتار مصرف کننده نوع شير با تاکيد بر مصرف کنندگان مجموعه فروشگاههاي زنجيره اي شهروند در تهران