کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 387           صفحه 1 از  13

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
DSR43 2ا2د 1382 سازمان ميراث فرهنگي كشور داودي،نادر آثار ايران درموزه متروپوليتن نيويورک/ نادر داودي
NA/ 2115/5/ 4ع9ر/1387 1387 رهپويان خرد عربيان، رحيم پنج اس( 5s) نظام آراستگي و زيباسازي و مديريت رنگ/ رحيم عربيان
TA/107/ 2ت4ف/1362 1362 بنياد نيشابور فرشاد،مهدي تاريخ مهندسي در ايران/ مهدي فرشاد
N/85/ 6الف8ع/1389 1389 ستوده علي اكبرزاده، مهدي روشهاي علمي تحقيق در هنر (اصول علمي تحقيق در هنر)/ مهدي علي اکبرزاده
N/8213/ 8م8الف/1388 1388 تهران: فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران، 1388. Andrews, Malcolm ملکوم اندروز منظره و هنر غرب/ ملکوم اندروز ؛ مترجم بابک محقق.
TJ810 8الف43م 1388 ارادكتاب پراساد،داو؛ اسنو،مارک طراحي با استفاده از انرژي خورشيدي(مرجع طراحي سيستم فتوولتاييک تلفيق يافته براي ساختمانها(BIPV)
TA684 6ن4س 1388 سيماي دانش سرمد نهري،امير؛ كاردان،محسن نظارت بر اجراي ساختمانهاي فولادي(از سري كتب اموزشي جهت صلاحيت نظارت مهندسان عمران)
NA/9053/ 3ب6ف/1375 1375 دانشگاه تهران بحريني،حسين تحليل فضاهاي شهري در رابطه با الگوهاي رفتاري استفاده كنندگان و ضوابطي براي طراحي
NA/5970/ 7الف4م/1378 1378 نشرمشعر عبدالقادرالانصاري، ناجي محمدحسن تعمير و توسعه مسجد شريف نبوي درطول تاريخ/ تاليف عبدالقادرالانصاري، ناجي محمدحسن.- ترجمه عبدالمحّمد آيتي
N/72/ 2ج9د/1379 1379 نشرمركز دووينيو،ژان جامعه شناسي هنر/ ژان دووينيو.- ترحمه مهدي سحابي
NK1530/خ 4ه4 1381 1381 تهران : موسسه مطالعات هنر اسلامي ، 1381. خزايي ، محمد هزار نقش : نقوش کتيبه خطوط تزئيني ، آجر، کاشي ، گچبري .../ محمد خزايي
NX/574/ 4س8ي/1379 1380 هيرمند سرمدي،عباس دانشنامه هنرمندان ايران و جهان اسلام از ماني تا معاصرين کمال الملک/ عباس سرمدي
PE/1127/ 7الف7الف/1384 1384 سمت اشکي، مهري؛ حسيني، مهدي انگليسي براي دانشجويان رشته هنرهاي تجسمي(نقاشي،گرافيک و مجسمه سازي) 3 ‏‎English for the students of visual arts: painting, graphics ,& sculpture/ مهري اشکي و مهدي حسيني
ND/980/ 9س9پ/1378 1378 مولي پوپ، آرتوراپهام سير و صور نقاشي ايران/ زيرنظر آرتور اپهام پوپ ؛ نويسندگان تامس آرنولد ... [و ديگران ]؛ ترجمه يعقوب آژند
N/5333/ 3ع8ک/1378 1378 تهران : شرکت انتشارات علمي و فرهنگي ، 1378. Clayton, Peter A کليتن، پيتر . پرايس ، مارتين ، 39 - ، Price, Martin عجايب هفتگانه در دنياي باستان / تدوين کنندگان پيتر کليتن و مارتين پرايس ؛ مترجم محمدحسين آريا
NA9030 9ز2ر 1382 نشرفضا راينر، توماس زيستگاه اشتراکي آرماني در برنامه ريزي شهري
N/5300/ 9س2ه/1382 1382 نشرپيكان هارت،فردريک سي و دو هزار سال هنر:تاريخ هنر،نقاشي،پيکرتراشي،معماري
N/6260/ 6م9ه/1387 1387 روزنه هيلن برند،رابرت هنر و معماري اسلامي/هيلن برند،رابرت.-اشراقي،اردشير
KMH/3402/ 26ر/1379 1379 تهران : مديريت ، - 1378. دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان راهنماي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان (صرفه جويي در مصرف انرژي )ج .1 : عايق کاري حرارتي پوسته خارجي ساختمان/ دفتر تدوين و ترويج مقررات ملي ساختمان
NA5980 8ك9ه 1383 سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري هويان،آندرانيک کليساهاي مسيحيان درايران زمين/ هويان،آندرانيک
NA1485 4گ7ش 1385 نشرسبحان نور شعرباف،اصغر گره و کاربندي/ اصغر شعرباف
NX/454/5/ 2چ3ت/1382 1382 نشرماهي چايلدز،پيتر مدرنيسم/ چايلدز،پيتر.- رضايي،رضا
N/7452/ 9ه9ر/1382 1382 نشر ساقي ريخته گران،محمدرضا مقالاتي درباره پديدار شناسي،هنر،مدرنيته/ ريخته گران،محمدرضا
NA/7421/ 6م4م/1381 1381 موسسه انتشارات تعاون محمدمرادي،اصغر؛ اميرکبيريان، آتش سا معرفي تعدادي از ابنيه سنتي معماري ايران و تحليلي برويژگيهاي فضايي آنها / محمدمرادي،اصغر؛ اميرکبيريان، آتش سا
NK4147 8م2ق 1383 سازمان ميراث فرهنگي كشور قائيني،فرزانه موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران
NA/2880/ 9ه4ب/1385 1385 نشرسبحان نور بزرگمهري،زهره هندسه در معماري/ زهره بزرگمهري
N/31/ 2د2پ/1387 1387 تهران : فرهنگ معاصر، 1378. پاکباز، روئين ، 1318 - دائره المعارف هنر: نقاشي ، پيکره سازي و هنر گرافيک / روئين پاکباز؛ تدوين واحد پژوهش فرهنگ معاصر.
NA/680/ 9س2پ/1391 1391 تهران : دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ ، 1380. Pawley, Martin پاولي، مارتين سيستم هاي ساختماني آينده : نگاهي به معماري فردا/ تاليف مارتين پاولي ؛ ترجمه محمود گلابچي
TA/633/ 9ع8گ/1395 1395 دانشگاه تهران گلابچي، محمود؛ اميري، مجتبي عناصر سازه اي براي معماران/ تاليف محمود گلابچي و مجتبي اميري
NA/203/ 4الف4م/1394 1394 تهران: شهيدي: مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1386. مزيني، منوچهر، 1313 - از زمان و معماري/ منوچهر مزيني.