کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 4191           صفحه 1 از  140

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
HF5718/22 9س9ف 1386 ايزايران فورسيت،پاتريک 30دقيقه قبل از ارائه مطالب/ فورسيت،پاتريک.- تائبي،منيژه
HF5549 9س75م 1385 سازمان مديريت صنعتي مک کي، يان 35شيوه کنترلي براي توسعه و بهسازي منابع انساني/ مک کي، يان.-رهنماي رودپشتي،فريدون
T212 9چ7ا 1385 رسا التشولر، گرينخ 40اصل شاه کليدهاي TRIZبراي نوآوري/ التشولر، گرينخ.- ترجمه کريمي،محمود
HD70 4ع95الف 1385 مركزآموزش و تحقيقات صنعتي ايران عربيان، رحيم ‏ 5S ‏ فايو اس (پنج اس) اين ماشين تغيير و تحول را دريابيم : پژوهشي در زمينه جايگاه سيستم ‏ 5S ‏ در واحد هاي توليدي و خدماتي کشور ج.1: بررسي و تحليل نتايج و گفتگوها / مجري پروژه و مولف رحيم عربيان ؛ به اهتمام طرح مطالعات کاربردي - صنعتي و معدني وزارت صنايع و معادن.
T255/م 2ب 9 1381 رسا بهزاديان،مجيد ]CEسي . اي ] نشان صادرات کالا به اروپا: راهنماي علمي کاربردي براي صنعتگران و صادرکنندگان کشور/ تاليف مجيد بهزاديان
TS156/ 9ک/1381 1381 مركزاموزش مديريت دولتي نويسندگان برايان هوارن ... [و ديگران ] (QFD کيو. اف . دي ) در خدمات / نويسندگان برايان هوارن ... [و ديگران ]؛ نگارش و برگردان محمدرضا عباسي ، مهشيد يزدان پناه
HD/37/ 2الف46ت/1384 1384 رسا ترنر،سوزان ابزارهايي براي موفقيت درمديريت/اسکندري،محمدرضا؛فارغ،حسين
HC441 3الف4ب 1380 وزارت امور خارجه محمد بروجردي اتحاديه ملل جنوب شرق اسيا
HD30/26 4ص4ك 1385 آينده سازان کرونرت،گري 101بازي مديريتي
HF5415/335 8الف96ه 1385 رسا هيل،نيگل اندازه گيري رضايت مشتري/هيل،نيگل.-ترجمه اسکندري،محمدرضا
PE/1127/ 2ب24ب/1387 1387 سمت بابايي زکليکي، محمدعلي انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت بازرگاني 3 English for the students of business administration 3 /بابايي زکليکي، محمدعلي
HD69 9ر2ك 1381 سيته رايز، لورا؛ رايز، ال 22قانون ثابت براي تثبيت نام تجاري/ رايز، لورا؛ رايز، ال.- بهزاد(شيخ جوادي)، منيژه
HD38 9ف26ن 1385 كارافرينان بصير ناگاشيما، سويشيرو 100نمودار مديريت/ناگاشيما، سويشيرو.- شيخان، ناهيد
HG6024 9ف5ك 1386 دانشگاه امام صادق فهيم خان،م. آتي هاي اسلامي و بازارهاي آنها( با اشاره به نقش آنها در توسعه بازارهاي مالي روستايي)/م. فهيم خان ؛ مترجمان محمدمهدي عسگري، محمد بيگدلي، محمد ميرزاده
K4603 2ا8م 1379 روش مومني،فرشاد آثار و پيامدهاي فرهنگي عضويت ايران در گات
HG/3969/2/ 7ر/1371 1371 موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني رفعتي،محمدرضا؛عسگري،علي اثرات سيستم چند نرخي ارز بر اوضاع و احوال اقتصادي-بازرگاني کشور
BF/503/ 2الف/1388 1388 رسا بلانچارد ،کنت و... اثربخشي بيشتر در محيط کار و منزل:روش مديريت ويل دان،قدرت روابط مثبت/بلانچارد ،کن
HC473 3م3الف 1384 مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام اجلاس تخصصي تهديدها و فرصتهاي صنعت ملي
HB172/5 13الف4ك 1376 دانشگاه علامه طباطبايي کريستال،ک.الک اختلاف نظر ها در اقتصاد کلان
HF/387/ 3ف2م/1386 1386 فرا ماکسول، جان اخلاق حرفه اي در مديريت/ماکسول، جان
JS78 4الف8ش 1374 نشرهور شکيبا مقدم،محمد اداره امور سازمان هاي محلي و شهرداري/ شکيبا مقدم،محمد
HF5825 4الف8ب 1384 سيته بلاي ، رابرت دابل يو ادبيات تبليغ/ بلاي ، رابرت دابل يو.- بهزاد(شيخ جوادي)، منيژه
HF5415/5 4الف9ن 1386 ايزايران نيوبي،توني؛ مک مانوس، سين ارائه خدمت به مشتري(جيبي)/ نيوبي،توني؛ مک مانوس، سين.- مومن خاني،رضا
HF5718 4الف9پ 1387 شركت چاپ و نشربازگاني پن روس ،جان؛ راسبري،رابرت؛ مجرز،رابرت ارتباطات بازرگاني پيشرفته/پن روس ،جان؛ راسبري،رابرت؛ مجرز،رابرت.- سيد نقوي،ميرعلي
HM258 4ف9م 1386 ايزايران ميستئيل،شون ارتباطات چيست؟:ارتباطات در محيط کار(جيبي)/ ميستئيل،شون.- کرکه آبادي، عبدالناصر
HD30/3 4الف9م 1377 سازمان مديريت صنعتي ميلر،كاترين ارتباطات سازماني (رويکردها و فرايندها)/ تاليف کاترين ميلر؛ ترجمه آذر قبادي
HM258 4الف56الف 1379 سمت اسميت،آلفرد جي ارتباطات و فرهنگ ج.1/ تاليف آلفرد جي اسميت؛ ترجمه مهدي بابايي اهري
HM258 4الف56الف 1381 سمت اسميت،آلفرد جي ارتباطات و فرهنگ ج. 2/ تاليف آلفرد جي اسميت؛ ترجمه اکرم هادي زاده مقدم، طاهره فيضي و مهدي بابايي اهري
HM258 4الف56الف 1382 سمت اسميت،آلفرد جي ارتباطات و فرهنگ ج.3/ تاليف آلفرد جي اسميت؛ ترجمه اکرم هادي زاده مقدم، طاهره فيضي و مهدي بابايي اهري
HD57 5ا2خ 1376 سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران خاکي،غلامرضا ارزش افزوده(راهي براي اندازه گيري بهره وري)/خاکي،غلامرضا