کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 652           صفحه 1 از  22

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
T/60/ 4الف8ع/1387 1387 دانشگاه علم وصنعت علي احمدي،عليرضا ارزيابي کار و زمان :مهندسي کار و مديريت زمان/عليرضا علي احمدي
T60 5آ 1381 مركز نشر دانشگاهي دفتر بين المللي کار آشنايي با ارزيابي کار و زمان/دفتر بين المللي کار/ترجمه عباس کحالزاده
T58/65 4ب8ع 1386 ناقوس انديشه عليزاده،جواد ERP برنامه ريزي منابع سازمان ها= Enterpris resourc planning / ترجمه و تاليف جواد عليزاده.
HD62/15 7ت8ج 1385 مركزاموزش وتحقيقات صنعتي ايران جلوداري ممقاني،بهرام تعالي سازمانEFQM/ جلوداري ممقاني،بهرام
HD/37/ 2ح 2ف/1385 1385 غزل حاج شيرمحمدي،علي برنامه ريزي نگهداري و تعميرات (مديريت فني در صنايع)/علي حاج شيرمحمدي
LB2353 37د5ح 1386 جهان جام جم حسيني بهارانچي،رسول درس و کنکور احتمال و آمار مهندسي/ حسيني بهارانچي،رسول
LB2353 37د5ح 1386 جهان جام جم حسيني بهارانچي،رسول درس و کنکور احتمال و آمار مهندسي/ حسيني بهارانچي،رسول
Q4278/2 3ت4ف 1380 طاق بستان فرشادفر،عزت الله اصول و روشهاي پيشرفته اماري(تجزيه رگرسيون)
T56/8 9ع8آ 1389 پندار پارس،مانلي عوض خواه،حسين PRIMAVERA P6 V.7 آموزش پيشرفته برنامه ريزي و کنترل پروژه با +DVD/ حسين عوض خواه
T56/8 9ع8آ 1389 پندار پارس،مانلي عوض خواه،حسين PRIMAVERA P6 V.7 آموزش پيشرفته برنامه ريزي و کنترل پروژه با +DVD/ حسين عوض خواه
LB2353 27م143خ 1384 سروش دانش خادمي زارع،حسن مجموعه درس و تست طرح ريزي واحدهاي صنعتي(همراه با حل تشريحي)/خادمي زارع،حسن
T58/64 9الف3خ 1385 دانشگاه اميركبير خجسته پور،مرتضي ERP و ماژول هاي آن ج.2 /تاليف مرتضي خجسته پور.
QA273 3الف9چ 1382 دانشگاه چمران چيني پرداز،رحيم احتمال مقدماتي
QA273 3الف884ب 1385 دانشگاه اصفهان بهرامي،محمد؛ علامت ساز، محمدحسين احتمال و كاربرد آن
T60 4الف4م 1388 کارافرينان بصير مرعشي،نصرالله ارزيابي کار و زمان(مباحث،مثالها و مسائل )/ تاليف نصرالله مرعشي
Q164 4ا2م 1388 آستان قدس رضوي،به نشر ميوريل،ماندل آزمايشهاي ساده علمي با مواد روزمره/ ميوريل،ماندل.- فغاني،زكيه
TA351 5الف9ب 1386 دانشگاه علم وصنعت بيسادي، حسين استاتيک و مقاومت مصالح / تاليف حسين بيسادي
HC480 9س5الف 1387 رسا سازمان توسعه صنعتي ملل متحد(يونيدو) استراتژي افزايش مشارکت موثر و رقابتي بخش صنايع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادي و صنعتي ايران
TS227/2 6الف 1388 كاروان حله-طراح انجمن جوشكاري امريكا اصول بازرسي جوش
T57/74 الف9س 1371 نشر دانش امروز دبليو،لئونارد اصول برنامه ريزي خطي و كاربردهاي ان
TS155 4ب2ح 1387 ارکان دانش حاج شيرمحمدي، علي اصول برنامه ريزي و کنترل توليد و موجودي ها/علي حاج شيرمحمدي
TJ1189 6الف8غ 1388 متفكران سينومريک/فانوک /هايدن هاين اصول برنامه نويسي و کاربري ماشين هاي CNC
TJ1230 4ب2ر 1386 دانشگاه اميركبير رازفر،محمدرضا اصول ماشين کاري و ابزارشناسي
QA/273/ 2م2ر/1387 1387 شيخ بهايي راس،شلدون مباني احتمال/نويسنده شلدون راس ؛ مترجمين احمد پارسيان، علي همداني.
TA403 6الف9و 1382 مركز نشر دانشگاهي ون ولک،لارنس اصول مهندسي وعلم مواد/ ون ولک،لارنس.- اشرفي زاده، فخرالدين
TS239 6الف2س 1379 نشر کتاب دانشگاهي ستاره شناس،يوسف اصول نقشه کشي وطراحي قالب/ستاره شناس،يوسف
Q4278/2 3ت4ف 1380 طاق بستان فرشادفر،عزت الله اصول و روشهاي پيشرفته اماري(تجزيه رگرسيون)
TN/751/ 6الف8گ/1378 1378 دانشگاه صنعتي اصفهان گلعذار، محمد علي اصول وكاربرد عمليات حرارتي فولادها/ محمدعلي گلعذار
G70/2/ش9الف6 1386 1386 دانشگاه اميركبير شهرابي،جمال اصول و مباني آناليز مکان محور در سيستم هاي اطلاعات مکاني/جمال شهرابي
TS227 6الف9ص 1388 ارون صناعي،صادق اعمال انرژي حرارتي در جوشکاري