کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 5           صفحه 1 از  1

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
RC/466/ 8ت4ب/1396 1396 تهران : کتاب ارجمند تاليف پرل اس. برمن، سوزان شاپلند تمرين هاي مصاحبه و تشخيص باليني براي روانشناسان و مشاوران /تاليف پرل اس. برمن، سوزان شاپلند ؛ ترجمه زينب السادات کمالي و ... [و ديگران].
HQ/801/ 4چ55آ/1398 1398 ناشر تهران: دانژه، 1395. Argov, Sherry آرگو، شري زنان زيرک: چرا مردها عاشق زنان زيرک مي شوند/ شري آرگو ؛ ترجمه ي سميرا ساجدي.
HQ/734/ 5ع8ب/1397 1397 تهران : ذهن آويز ، 1386. Beck, Aaron T بک، آرون عشق هرگز کافي نيست : شيوه هاي نو براي حل مشکلات زناشويي و خانوادگي براساس شناخت درماني / آرون تي بک ؛ برگردان مهدي قراچه داغي .
RC/455/4/ 9ل9ش/1398 1398 تهران: نشر قطره Leahy, Robert L. ليهي، رابرت طرحواره( طرح واره) درماني هيجاني/ تاليف رابرت ليهي؛ مترجم منصوره سادات صادقي، احمد نيازاده و گلنار فياضي.
RC/489/ 4گ9ش/1397 1397 تهران: ارجمند، 1390. مولفان دنيس گرين برگر، کريستين پدسکي آن جا که عقل حاکم است : چگونه مي توان با تغيير در شيوه تفکر، شيوه احساس را تغيير داد( کتاب راهنماي شناخت درماني براي درمانگران و درمان جويان) / مولفان دنيس گرين برگر، کريستين پدسکي ؛ با مقدمه ارن.ت.بک؛ ترجمه همراه با افزوده ها حبيب الله قاسم زاده.