کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 791           صفحه 1 از  27

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
LC/5808/ 86ج9الف/1386 1386 پيام نور جمشيدي، خديجه آمار و كاربرد ان درمديريت (ق2) (رشته مديريت - حسابداري )/ جمشيدي، خديجه
HJ9801 5الف 9الف 1385 سازمان حسابرسي ايالات متحده،اداره حسابرسي عمومي استانداردهاي حسابرسي دولتي
HF5626 9الف9ه 1386 ترمه هوانسيان فر، گارو استانداردهاي حسابرسي گزارشگري (همراه با سوالات چهارگزينه اي)/هوانسيان فر، گارو
HF/5667/ 2ش/1374 1374 سازمان حسابرسي شباهنگ، رضا استفاده از تکنيک هاي آماري در حسابرسي ش. 85/ ترجمه و تاليف رضا شباهنگ
HF/5655/ 77ح2ف/1386 1386 گسترش علوم پايه حميدي، ناصر؛ حميدي زاده، محمد مهدي آشنايي با اصول حسابداري و مقدمات هزينه يابي قابل استفاده براي دانشجويان حسابداري ، مديريت ، اقتصاد صنايع ، نساجي ، بانکداري بيمه / تاليف ناصر حميدي ، محمدمهدي حميدي زاده
HF/5655/ 86ع2ف/1377 1377 سازمان مديريت صنعتي عليمي، حسينعلي اصول حسابداري/عليمي، حسينعلي
HF5654 6ه3ف 1384 ترمه وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛کي مل،پال اصول حسابداري (1)/وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال/ ترجمه علي پارساييان
HF/5655/ 52الف2ف/1387/1ج 1387 ترمه اسکندري،جمشيد اصول حسابداري 1/ تاليف جمشيد اسکندري
HF/5655/ 2الف2ف/1384 1384 دانش نگار ابراهيمي،كاظم اصول حسابداري (1)/ابراهيمي،كاظم
HF5635 6الف9ه 1388 كتاب نو هورن گرن،چارلز؛ هاريسون، والتر؛ رابينسون، مايکل اصول حسابداري(1) ويرايش 1/تاليف چارلزهورن گرن، والتر هاريسون، مايکل رابينسون ؛ ترجمه و اقتباس ايرج نوروش، غلامرضا کرمي ؛ ويرايش فريما نوروش
HF5686 8ه457ش 1389 ترمه همتي،حسن؛ همتي،هدي اصول حسابداري (1)مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران/حسن همتي
HF5635 62الف9ه 1385 كتاب نو هورن گرن،چارلز؛ هاريسون، والتر؛ رابينسون، مايکل اصول حسابداري (2)
HF5654 6ه3ف 1384 ترمه وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال اصول حسابداري (2)/وي گانت، جري آر؛ کي سو،دونالد اي.؛ کي مل،پال/ ترجمه علي پارساييان
HF5655 4پ2ف 1376 ارديبهشت پرتوي، ناصر اصول حسابداري (2)/ پرتوي، ناصر
HF/5655/ 5ح2ف/1376 1376 محبي حساس يگانه، يحيي اصول حسابداري (2) (رشته هاي حسابداري و مديريت ) .../ تاليف يحيي حساس يگانه
HF/5686/ 8ه457ش/1388 1388 ترمه همتي،حسن؛ همتي،هدي اصول حسابداري (2)مطابق با استانداردهاي حسابداري ايران/همتي،حسن؛ همتي،هدي
HF5655 45ب2ف 1374 كاوش برزيده، فرخ؛ شريعت پناهي، مجيد اصول حسابداري (3)/ برزيده، فرخ؛ شريعت پناهي، مجيد
HF/5655/ 94ف2ف/1380 1377 ترمه فولادي نسب، ناصر اصول حسابداري (1) هماهنگ با سرفصلهاي مصوب شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنگ و آموزش عالي / ناصر فولادي نسب
HF/5667/ 6الف2ن/1382 1382 كتابخانه فروردين نبوي، عزيز اصول حسابداري (ج1)/ عزيز نبوي
HF5667 6الف2ن 1373 كتابخانه فروردين نبوي، عزيز اصول حسابداري (ج2)/ نبوي، عزيز
HF/5655/ 84ع2ف/1386 1386 سازمان حسابرسي علي مدد، مصطفي ؛ملک آرايي،نظام الدين اصول حسابداري (ج2) (ش.86)/علي مدد، مصطفي ؛ملک آرايي،نظام الدين
LC/5808/ 7116م9الف/1385 1385 پيام نور مقدم،عبدالکريم؛ شفيع زاده، علي اصول حسابداري 1/ مقدم،عبدالکريم؛ شفيع زاده، علي
HF5655 74الف2ف 1376 دانشگاه ازاد اسلامي اکبري،عباسعلي؛ فتوره بنابي، محمدعلي اصول حسابداري 2/ اكبري،عباسعلي؛ فتوره بنابي، محمدعلي
HF/5630/ 6الف2ت/1385 1385 كيومرث تالانه،عبدالرضا، مرادزاده،مهدي اصول حسابداري 3 (همراه با مساله هاي حل شده)/تالانه،عبدالرضا، مرادزاده،مهدي
HF5655 7خ2ف 1386 نهر دانش خليلي، عباس اصول حسابداري در موسسات خدماتي و بازرگاني +CD
LC/5808/ 2515م9الف/1383 1383 پيام نور مجتهدزاده،ويدا اصول حسابداري بخش 1 (رشته علوم تربيتي)/ ويدا مجتهد زاده
HF5667 66الف3و 1372 كتابخانه فروردين نبوي، عزيز؛ شركا،جليل اصول حسابرسي
HF/5667/ 6الف/1391 1391 سازمان حسابرسي ميگز، والتر اصول حسابرسي ج.1 ش.87/ [مولفان والتر بي . ميگز ... و ديگران ]؛ ترجمه عباس ارباب سليماني ، محمود نفري .
HF5667 6الف55الف 1386 کيومرث اسکندري، جمشيد؛ عرفي، حميدرضا اصول حسابرسي (1) همراه با پرسشهاي چهارگزينه اي(چاپ 4)/ اسکندري، جمشيد؛ عرفي، حميدرضا
HF5667 6الف 1385 سازمان حسابرسي ميگز، والتر اصول حسابرسي (2) (ش.105)/ميگز، والتر.-ارباب سليماني، عباس