کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 1           صفحه 1 از  1

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
Z/1004/ 2ق6الف/1393 1393 خانه کتاب قاسمي، فريد مجموعه مشاهير کتابشناسي معاصر ايران ج. 1: يوسف اعتصامي/ مولف سيد فريد قاسمي