کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 2           صفحه 1 از  1

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
HD70 4ع95الف 1385 مركزآموزش و تحقيقات صنعتي ايران عربيان، رحيم ‏ 5S ‏ فايو اس (پنج اس) اين ماشين تغيير و تحول را دريابيم : پژوهشي در زمينه جايگاه سيستم ‏ 5S ‏ در واحد هاي توليدي و خدماتي کشور ج.1: بررسي و تحليل نتايج و گفتگوها / مجري پروژه و مولف رحيم عربيان ؛ به اهتمام طرح مطالعات کاربردي - صنعتي و معدني وزارت صنايع و معادن.
NA/ 2115/5/ 4ع9ر/1387 1387 رهپويان خرد عربيان، رحيم پنج اس( 5s) نظام آراستگي و زيباسازي و مديريت رنگ/ رحيم عربيان