کتابخانه مرکز ی ارشاد دماوند

   

جستجو سند بر اساس :    عبارت جستجو را وارد کنید

  تعداد رکورد های موجود : 4           صفحه 1 از  1

نوع سند کد سند سال انتشار ناشر نویسنده عنوان
PIR/5297/ 7ش15الف/1391 1391 تهران: اطلاعات. فيضي، کريم/ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، 1313 -، مصاحبه شونده شعاع شمس: غزليات شمس تبريزي به روايت دکتر ديناني ج.1/ کريم فيضي.
PIR/5297/ 7ش15الف/1391 1389 تهران: اطلاعات، 1389. فيضي، کريم/ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، 1313 -، مصاحبه شونده شعاع شمس: غزليات شمس تبريزي به روايت دکتر ديناني ج.2/ کريم فيضي.
BD/573/ 9ف2الف/1388 1388 تهران: هرمس،1387. ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، 1313 -33953 فيلسوفان يهودي و يک مسئله بزرگ/ تاليف غلامحسين ابراهيمي ديناني
BBR/55/ 2الف85ع/1394 1394 موسسه پژوهشي حکمت و فلسفه ايران ابراهيمي ديناني ، غلامحسين ، 1313 - من و جز من/ غلامحسين ابراهيمي ديناني